No Widgets found in the Sidebar

סוייר היה יום אחד ישן

כן, זה ילד התינוקות שלי כפי שצולם במתקן הבריאות בשבוע שעבר. הוא אדם מעט מגושם שמאושר בי. בהתחשב בכך שהוא לא אמור היה להגיע עד השבוע הבא, אני מנסה לחתוך אותו קצת רפיון בנקודה זו. בהתחשב בעובדה שהוא רוכב בתנופה המדהימה ביותר אידיאלית אי פעם עכשיו, יכול להיות שיש לי כשבע דקות להקליד את זה בשבילך.

כבר עשינו את הראשון של קשיי אמהות הטירונות באחת מהטיולים הקצרים האחרונים שלנו עם השכונה. אני מתכוון להיות דוגמא נהדרת כמו גם את כל 52. כן, אני כל כך משוגע. אם כבר מדברים על משוגע, הגעתי ליום הראשון של מילו הגן של מילו את בית היום השלישי שלי ממתקן הבריאות (ומצטערת לחלוטין את הגוף המודלק מהמיטה) כמו גם את הלילה בחזרה לבית הספר של הולדן לכיתה א ‘. מלבד היציאות האלה, אני מגלגל.

By ffqwl

Leave a Reply

Your email address will not be published.