No Widgets found in the Sidebar

מה יהיה שמו? בדקתי את השרשור הזה במועדון הלידה של BabyCenters שלי כמו גם אני ממש הצתיק את המכנסיים שלי מצחקק כל כך. נטיתי לפינוקים נפלאים בכל פעם, כמו שלא היה לי שום מושג שטאקו בל היה אוכל חשק כל כך בולט.

הילד שלי סוייר היה צריך להיקרא דגני בוקר מכיוון שסובין שיבולת שועל של קרקלין הוא ארוך באותה מידה (אם כי זה משתפר הרבה יותר עם שם המשפחה שלנו).

הילד שלי מילו יצטרך להיות אבטיח. אם כי, בזמנים שונים, יתכן שכולם נקראו אבטיח.

הילד שלי הולדן היה ככל הנראה נקרא גינס בגלל העדפת הבירה הבלתי סבירה שהחלה איתו. לעזאזל, אפילו לא אהבתי את הדברים לפני שציפיתי (כל כך הרבה כדי להבטיח ששתיתי לימונדה ולא בירה בחינם לגמרי בטיול המפעל של גינס שלי בדבלין). אפשרות אחת נוספת היא פאי דלעת.

אז תגיד לי, מאמה, מה היה נקרא התינוק שלך אם על שם תשוקות ההיריון שלך? צ’טוס? מילקשייק?

מה יהיה שמו? בדקתי את השרשור הזה במועדון הלידה של BabyCenters שלי כמו גם אני ממש הצתיק את המכנסיים שלי מצחקק כל כך. נטיתי לפינוקים נפלאים בכל פעם, כמו שלא היה לי שום מושג שטאקו בל היה אוכל חשק כל כך בולט.

הילד שלי סוייר היה צריך להיקרא דגני בוקר מכיוון שסובין שיבולת שועל של קרקלין הוא ארוך באותה מידה (אם כי זה משתפר הרבה יותר עם שם המשפחה שלנו).

הילד שלי מילו יצטרך להיות אבטיח. אם כי, בזמנים שונים, יתכן שכולם נקראו אבטיח.

הילד שלי הולדן היה ככל הנראה נקרא גינס בגלל העדפת הבירה הבלתי סבירה שהחלה איתו. לעזאזל, אפילו לא אהבתי את הדברים לפני שציפיתי (כל כך הרבה כדי להבטיח ששתיתי לימונדה ולא בירה בחינם לגמרי בטיול המפעל של גינס שלי בדבלין). אפשרות אחת נוספת היא פאי דלעת.

אז תגיד לי, מאמה, מה היה נקרא התינוק שלך אם על שם תשוקות ההיריון שלך? צ’טוס? מילקשייק?

By ffqwl

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.